Prva in obdobna preverjanja (periodika v letih, od prvega preverjanja):

IzvajaPrvo1/2123456816

Preglednik C

Delovna mesta

Edison logoO

Edison logo

Delovna mesta

Edison logo Certificiranje kompetenc lastnika, vzdrževalca ali upravljavca.

Preglednik CCertificirane strokovne kvalifikacije in pregledi: